Wspinalnia na Facebooku! Forum Wspinalni Elbląg
Oficjalna strona Wspinalni Elbląg
Zgoda od rodziców (.pdf)
Regulamin ścianki wspinaczkowej (.pdf)
Regulamin Jaskini Trolla

REGULAMIN WSPINALNI ELBLĄG

UCZESTNICY WSPINALNI:

Wspinać się może każdy, kto poczuje w sobie takie wyzwanie, chęć sprawdzenia się i będzie przestrzegał Regulaminu Wspinalni.

 • Osoby pełnoletnie, wspinające się po raz pierwszy muszą zgłosić się do instruktora, który przeszkoli je w prawidłowym zakładaniu uprzęży, obsłudze sprzętu asekuracyjnego i węzłach,
 • Instruktor indywidualnie wydaje zgodę osobie początkującej na samodzielne asekurowanie,
 • Prowadzenie wszelkich szkoleń możliwe jest tylko po uzyskaniu zgody właścicieli ścianki.
 • Dzieci i młodzież do lat 18 chcące wspinać się musza złożyć podpisane przez rodziców oświadczenie o wyrażeniu zgody przez nich na takie działania, zgoda
 • Do wspinania (i asekuracji) z „dolną” asekuracją uprawnione są tylko te osoby, które ukończyły odpowiedni kurs specjalistyczny organizowany przez PZA (Polski Związek Alpinizmu) i MENiS (Miniesterstwo Edukacji Narodowej i Sportu).
 • Każdy uczestnik wspinalni osobiście wpisuje się na listę, co stanowi jednoczesne potwierdzenie, że zapoznał się z Regulaminem i zobowiązuje się do przestrzegania jego zasad.

ZASADY WSPINACZKI:

 • Do wspinaczki można używać wyłącznie pełnowartościowego, posiadającego atesty (CE, UIAA) sprzętu wspinaczkowego.
 • Przyrząd asekuracyjny należy wpinać do „łącznika” za pomocą karabinka zakręcanego.
 • Wspinanie dozwolone jest tylko w obuwiu „miękkim” (zmiennym)
 • Wspinaczka bez asekuracji może być prowadzona tylko do wysokości 2,15 metra nad parkietem, tj, granicy drugiego panelu wspinaczkowego. Tej granicy nie mogą przekraczać ręce wspinającego.
 • W górnej części ściany można wspinać się wyłącznie z asekuracją górną lub dolną.
 • W czasie wspinania z asekuracja dolną, lina musi być przepięta przez wszystkie kolejne punkty asekuracyjne.
 • Jeśli zauważyłeś „kręcące się”, poluzowane uchwyty, plakietki lub inne niepokojące Cię rzeczy – zgłoś ten fakt instruktorowi

ZABRANIA SIĘ:

 • Łączenia liny asekuracyjnej z uprzężą za pomocą karabinka – obowiązującym węzłem jest „powtarzana ósemka”,
 • Używania tzw. „szybkiej ósemki”
 • Wspinaczki jeden pod drugim
 • Odkręcania lub dokręcania chwytów wspinaczkowych bez wiedzy i zgody instruktora.
 • Pozostawiania na zeskoku (materacu w części bulderingowej) jakichkolwiek przedmiotów (np. części ubiorów, pantofli, butelek z napojami, karabinków, itp.),
 • Wspinania i przechodzenia w bezpośredniej bliskości ściany pod osobami, które już są na ścianie,
 • Wspinania osobom nietrzeźwym lub będących po użyciu środków odurzających.

NALEŻY BEZWZGLĘDNIE STOSOWAĆ SIĘ DO POLECEŃ INSTRUKTORA!

ODPOWIEDZIALNOŚĆ:

 • Każdy z uczestników wspinalni zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania Regulaminu i poleceń instruktora. Niezastosowanie się nich powoduje opuszczenie terenu wspinalni bez zwrotu kosztów wejścia na obiekt.
 • Za zdarzenia losowe w czasie wspinania z zachowaniem zasad bezpieczeństwa odpowiedzialność ponosi wspinający,
 • Instruktorzy i opiekunowie na terenie wspinalni posiadają odpowiednie uprawnienia i ukończone kursy specjalistyczne w PZA i/lub MENiS. Ich priorytetem jest dbanie o zachowanie zasad bezpieczeństwa przez użytkowników w pierwszej kolejności.
 • Wspinalnia posiada wymagane ubezpieczenia w zakresie prowadzonej przez siebie działalności.

UWAGA!

UPRAWIANIE WSPINACZKI ZAWSZE STWARZA RYZYKO UTRATY ZDROWIA LUB ŻYCIA NAWET W PRZYPADKU RESPEKTOWANIA ZASAD BEZPIECZEŃSTWA.

ŚWIADOM TAKIEGO STANU RZECZY PAMIETAJ, ŻE WSPINASZ SIĘ NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ!


Regulamin jaskini Trolla:

Jaskinia jest przeznaczona dla dzieci od lat 6. Wejście do jaskini jest możliwe tylko po wyrażeniu rodzica lub opiekuna zgody dla dziecka.

 • Maksymalny „rozmiar” poszukiwacza przygód to 180 cm wzrostu, a maksymalna waga to 80 kg.
 • Wejście do jaskini młodszego niż wymagany wiek dziecka jest możliwe tylko podczas zgody i obecności rodzica, oraz na jego odpowiedzialność.
 • Przed wejściem do jaskini trzeba wpisać się na listę użytkowników jaskini potwierdzającą zapoznanie się i akceptacje regulaminu.
 • Przed wejściem do korytarzy należy odłożyć przedmioty niosące ryzyko obrażeń, np. duże pierścionki, wisiorki długopisy, ostre przedmioty z kieszeni.
 • Będąc w jaskini pod żadnym pozorem nie można zdejmować rękawiczek ani kasku.
 • Wspinanie na konstrukcje zewnętrzną jest zabronione.
 • Nie wolno popychać innych użytkowników jaskini.
 • Nie wolno wchodzić z jedzeniem lub piciem.
 • Należy bezwzględnie stosować się do poleceń instruktora lub osoby prowadzącej Wspinalnię Elbląg.
 • Wszystkie usterki bądź wątpliwości należy bezzwłocznie zgłaszać do osoby prowadzącej ściankę wspinaczkową.
 • Zabawa w „Jaskini Trolla” odbywa się wyłącznie na własną odpowiedzialność użytkowników.
 • Opłata za zabawę nie podlega zwrotowi po wejściu do środka jaskini.

Uwaga:

 • W Jaskini Trolla jest ciemno, występują wąskie korytarze i ciasne przełazy. Z każdej komnaty jest wyjście lub przejście do następnej komnaty.
 • Do jaskini nie powinny wchodzić osoby cierpiące na lęk zamkniętych przestrzeni.
 • Uczestnicy zabawy z poważną nadwagą lub w jakikolwiek sposób ograniczone ruchowo – gips / opatrunek. Mogą mieć problemy z pokonaniem korytarzy jaskini. W takiej sytuacji instruktor może odmówić zabawy.
Partnerzy:
>