Wspinalnia na Facebooku! Forum Wspinalni Elbląg
Oficjalna strona Wspinalni Elbląg

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie

Kurs wspinaczki na sztucznej ścianie przygotowuje do samodzielnego korzystania ze sztucznych obiektów wspinaczkowych. Sprzęt omawiany jest pod kątem optymalnych zakupów własnego wyposażenia.

Zajęcia odbywają się: praktyczne na ściance wspinaczkowej Wspinalnia Elbląg, teoria do uzgodnienia z kursantami.

Treść szkolenia:

 • Zapoznanie ze sztuczną ścianą.
 • Podstawowe informacje o sprzęcie.
 • Zasady asekuracji.
 • Podstawowe węzły i ich zastosowanie.
 • Nauczanie techniki wspinania.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Koszt 250 zł, szesnasto godzinnego szkolenia (minimum dwa dni) od osoby obejmuje:

 • wejście na ściankę,
 • opiekę instruktorską,
 • podstawowy sprzęt wykorzystany podczas zajęć,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z programem.

Koszt nie obejmuje:

 • dojazdu do miejsc odbywania szkolenia,
 • ubezpieczenia.

Kurs "Ze sztucznej ściany w skałki"

Kurs "Ze sztucznej ściany w skałki" jest uzupełnieniem kursu wspinaczki na sztucznej ścianie, przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę oraz po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Zasadniczo przeznaczony dla absolwentów kursów wspinaczki na sztucznej ścianie, od decyzji prowadzącego instruktora zależy dopuszczenie do kursu osób, które podstawowe umiejętności zdobyły poza kursami.

Zajęcia odbywają się w Rudawach Janowickich oraz Sokolikach – skały niedaleko Jeleniej Góry (ewentualnie praktyczne na ściance wspinaczkowej Wspinalnia Elbląg, teoria do uzgodnienia z kursantami).

Treść szkolenia:

 • Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 • Technika wspinania.
 • Zakładanie stanowisk do wędki.
 • Stałe punkty asekuracyjne w terenie skalnym.
 • Węzły i ich zastosowanie.
 • Zastosowanie taśm i pętli z liny.
 • Asekuracja przy pomocy karabinka HMS i półwyblinki.
 • Zablokowanie liny w przyrządzie asekuracyjnym węzłem flagowym.
 • Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • Zjazdy na linie w wysokim przyrządzie - gotowe stanowiska zjazdowe; zjazd z pośrednim stanowiskiem.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 • Skale trudności używane w skałkach.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Koszt 250 zł dwu dniowego szkolenia od osoby obejmuje:

 • dwudniowe zajęcia w skałach (ewentualnie wejście na ściankę),
 • opiekę instruktorską,
 • podstawowy sprzęt wykorzystany podczas zajęć,
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z programem.

Koszt nie obejmuje:

 • ubezpieczenia,
 • noclegu,
 • wyżywienia,
 • przejazdu.

Organizator po wcześniejszym ustaleniu może zabezpieczyć wyżej wymienione punkty. Koszt wtedy ulegnie zmianie.

Kurs wspinaczki po drogach ubezpieczonych.

Przygotowuje do samodzielnego wspinania na wędkę i z dolną asekuracją po drogach wyposażonych w punkty asekuracyjne (obitych) w terenie naturalnym. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Zajęcia odbywają się w Rudawach Janowickich oraz Sokolikach – skały niedaleko Jeleniej Góry.

Treść szkolenia:

 • Zagrożenia terenu skalnego; zasady bezpieczeństwa.
 • Podstawowe informacje o sprzęcie.
 • Zasady asekuracji.
 • Zasady bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 • Węzły i ich zastosowanie.
 • Nauczanie techniki wspinania.
 • Podstawy technik linowych.
 • Skale trudności używane w skałkach.
 • Zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.

Koszt 350 zł trzydniowego szkolenia od osoby obejmuje:

 • trzydniowe zajęcia w skałach
 • opiekę instruktorską
 • podstawowy sprzęt wykorzystany podczas zajęć
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z programem

Koszt nie obejmuje:

 • ubezpieczenia
 • noclegu
 • wyżywienia
 • przejazdu

Organizator po wcześniejszym ustaleniu może zabezpieczyć wyżej wymienione punkty. Koszt wtedy ulegnie zmianie.

Kurs Podstawowy wspinaczki w skałkach.

Kurs podstawowy przygotowuje do samodzielnego wspinania w rejonach skałkowych niemających charakteru wysokogórskiego. Daje również podstawy do korzystania z obiektów sztucznych.

Zajęcia odbywają się w Rudawach Janowickich oraz Sokolikach – skały niedaleko Jeleniej Góry.

Treść szkolenia (wykłady):

 • Prezentacja i omówienie sprzętu wspinaczkowego.
 • Teoria asekuracji.
 • Zjazdy na linie.
 • Wychodzenie po linie.
 • Formacje skalne (zakres podstawowy).
 • Niebezpieczeństwa wspinania.
 • Pierwsza pomoc.
 • Style wspinania, skale trudności, przewodniki i rejony wspinaczkowe.
 • Formy uprawiania wspinaczki, formy organizacyjne wspinania; zasady uprawiania wspinaczki w Polsce, system szkolenia.
 • Normy etyczne obowiązujące w środowisku wspinaczy, zagadnienia ochrony przyrody.
 • Historia wspinania (opcjonalnie).

Treść szkolenia (praktyka):

 • Wiązanie się liną z zastosowaniem uprzęży.
 • Praktyczna znajomość węzłów.
 • Dobieranie sprzętu do konkretnej drogi i poprawne noszenie go.
 • Samodzielne zakładanie punktów asekuracyjnych.
 • Wykorzystanie punktów naturalnych.
 • Łączenie punktów asekuracyjnych.
 • Budowanie stanowisk do wędki.
 • Budowanie stanowisk asekuracyjnych dolnych, górnych i pośrednich.
 • Obsługa 2 przyrządów asekuracyjnych w zakresie podawania, wybierania, hamowania liny oraz jej blokowania i odblokowania.
 • Właściwe rozmieszczanie punktów przelotowych.
 • Prawidłowe prowadzenie liny jednożyłowej; opcjonalnie dodatkowo dwużyłowej.
 • Przewiązywanie liny przez ring zjazdowy; zdejmowanie ekspresów podczas opuszczania.
 • Zakładanie stanowisk zjazdowych.
 • Przygotowanie liny i sprzętu do zjazdu.
 • Zjazd w wysokim przyrządzie wraz z odpowiednią autoasekuracją.
 • Zjazd ze stanowiskiem pośrednim.
 • Rozwiązywanie prostych sytuacji awaryjnych w trakcie zjazdu.
 • Wychodzenie po linie (prusikowanie).
 • Opuszczanie partnera na linie.
 • Uwalnianie się na stanowisku od ciężaru wiszącego partnera.
 • Technika wspinania.
 • Zapoznanie z różnymi formacjami skalnymi i optymalnymi technikami ich pokonywania.
 • Przyswojenie zasad bezpieczeństwa podczas bulderingu w skałkach; podtrzymywanie (asekuracja) bulderującego.
 • Opcjonalnie: łączenie lin pod obciążeniem i przepuszczanie węzła przez karabinek (najprostszą metodą).

Koszt 650 zł sześciodniowego szkolenia od osoby obejmuje:

 • sześciodniowe zajęcia w skałach w tym wykłady
 • opiekę instruktorską
 • podstawowy sprzęt wykorzystany podczas zajęć
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z programem

Koszt nie obejmuje:

 • ubezpieczenia
 • noclegu
 • wyżywienia
 • przejazdu

Organizator po wcześniejszym ustaleniu może zabezpieczyć wyżej wymienione punkty. Koszt wtedy ulegnie zmianie.

Kurs do prac wysokościowych.

Kurs przygotowuje do samodzielnego wykorzystania sprzętu i technik alpinistycznych w pracach na wysokości. Program szkolenia obejmuje umiejętności, które pozwalają na fachowe wykonanie w/w prac.

Zajęcia odbywają się na sztucznej Ściance Wspinaczkowej Wspinalnia Elbląg.

Treść szkolenia:

W części teoretycznej omówienie:

 • Sprzętu asekuracyjnego
 • Wyposażenia osobistego
 • Zasad bezpieczeństwa pracy na wysokości oraz występujących zagrożeń
 • Zasad budowania stanowisk zjazdowych
 • Zasad odpowiedniej asekuracji

W części praktycznej:

 • Nauka węzłów: ósemka, kluczka, skrajny tatrzański, ósemka z podwójnym uchem, motyl alpejski, podwójny zderzakowy, taśmowy, półwyblinka, wyblinka, flagowy, prusik, bloker
 • Budowa stanowisk zjazdowych
 • Zjazd na linie w ławce i uprzęży: przyrząd niski, wysoki
 • Podchodzenie po linie za pomocą węzłów i przyrządów zaciskowych
 • Pokonywanie węzłów (łączenie dwóch lin) w zjeździe i podchodzeniu
 • Pokonywanie stanowisk pośrednich (przepięcia z liny na linę) w zjeździe i podchodzeniu
 • Poruszanie się po linach poręczowych
 • Podstawowe techniki ratownicze

Koszt 450zł - 600 zł szkolenia od osoby obejmuje:

 • 2-3 dniowe (w zależności od doświadczenia kursanta w tych technikach) zajęcia na sztucznej ściance w tym wykłady
 • opiekę instruktorską
 • podstawowy sprzęt wykorzystany podczas zajęć
 • zaświadczenie o ukończeniu szkolenia zgodnie z programem

Koszt nie obejmuje:

 • dojazdu do miejsc odbywania szkolenia
 • ubezpieczenia
Partnerzy:
>